Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG510
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen ger kunskap om utvecklingsbiologiska processer under vävnads- och organbildning, inklusive nervsystemets utveckling. Tyngdpunkten ligger på ontogeni hos människa, mus och zebrafisk, samt ryggradslösa djur. Kursen behandlar de molekylära mekanismer som ligger till grund för organismers utveckling, exempelvis vid reglering av genuttryck, cellsignalering, celldifferentiering, cellmigration och mönsterläggning. Vidare kommer enskilda genvarianters påverkan på utvecklingsbiologiska processer av relevans för mänskliga sjukdomar att behandlas. I de laborativa momenten kommer studenten utföra genförändring med så kallad CRISPR/Cas9 teknologi samt avancerad mikroskopi och avbildning av embryonal nervvävnad i zebrafisk.

För mer information kontakta:
Tatjana Haitina (
tatjana.haitina@ebc.uu.se)