Medicinsk geologi 10 hp

Program: Kvällskurs 33%
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG426
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Hur kan den naturliga miljön påverka människors och djurs hälsa?
I Sverige är radon i berggrunden ett problem. I andra världsdelar kan dricksvatten innehålla arsenik. Dessutom kan naturlig brist på vissa grundämnen som selen och jod påverka vår hälsa negativt. Om du läser den här kursen får du kunskaper i världsomspännande problematik kring miljöfrågor och vår hälsa.

Kursen går på kvällstid, ges ev på engelska och består av en föreläsningsserie med diskussioner, skriftliga prov och ett grupparbete.

För mer information kontakta:
Ulf Lindh (Ulf.Lindh@bms.uu.se)