Biologisk debatt 10 hp

Nivå: Grundläggande
Kurskod: 1BG424
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Vill du förstå mer om antibiotikaresistens, fågelinfluensa och klimatförändringar?

Under en serie föreläsningar på kvällstid berättar forskare från biologins många spännande specialområden om olika aktuella företeelser som berör oss alla. Biologin är ett ämnesområde där det hela tiden händer nya saker – både inom forskningsvärlden och i naturen omkring oss – som på olika sätt påverkar samhället och världen.

Detta är den perfekta kursen för dig som på ett enkelt sätt vill hålla dig uppdaterad och kritiskt kunna bedöma påståenden i massmedia och i din omgivning.

Examination sker efter hand i form av hemuppgifter och gruppövningar/presentationer av uppgifter på kurstillfällena. För att bli godkänd på kursen måste man få godkänt på hemuppgifterna samt närvara på föreläsningar och gruppövningar.

För mer information kontakta:
Laura Parducci (laura.parducci@ebc.uu.se)