Evolution och utveckling 15 hp

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG397
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

De enorma framsteg som gjorts inom molekylär utvecklingsbiologi de senaste årtionden innebär att det äntligen är möjligt att undersöka den mekanistiska molekylära grunden för morfologisk evolution. Detta ger löften om en djupare förståelse av evolutionära problem samt relaterade frågor så som bedömningar av morfologisk homologi. Samtidigt är detta nya tvärvetenskapliga område fyllt med fallgropar, så som dåligt underbyggda och ofalsifierbara hypoteser baserade på bristfälliga val av taxa eller felaktiga fylogenier, som i sin tur kan leda till allvarliga misstolkningar.

Denna kurs syftar till att ge en översikt över detta snabbt växande område, med fokus på evolutionen hos djur. Exempel från olika djurgrupper kommer att användas för att undersöka fenotypisk evolution från ett integrerat molekylärt - morfologiskt perspektiv i ett fylogenetiskt sammanhang. Den lärdom som tagits från dessa exempel kommer att användas för att ta itu med bredare konceptuella frågor.

För mer information kontakta:
Sophie Sanchez (sophie.sanchez@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22