Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik 5 hp

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG394
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

För mer information kontakta:
Mikael Thollesson (Mikael.Thollesson@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22