Allmän och molekylär systematik 10 hp

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG393
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Den här kursen ger dig en förståelse för grundläggande idéer och begrepp inom allmän och molekylär systematik. Du kommer att få lära dig använda vanliga molekylära tekniker och att göra fylogenetiska analyser. Vi diskuterar frågor inom systematisk forskning och hur man tar sig an dem och du kommer själv få formulera en forskningsidé och beskriva hur du skulle angripa frågan. Under kursen kommer du arbeta med både teoretiska och praktiska aspekter på fylogenianalys och hur man avgränsar och identifierar arter och andra taxa, med fokus på molekylära data. Du kommer använda dina kunskaper i några små projekt. Det laborativa arbetet kommer att ske vid Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil, Bohuslän. På Klubban kommer vi också ha seminarier och andra aktiviteter som komplement till den nätbaserade undervisningen.

Denna kurs kan bara läsas då du är antagen till NABiS-programmet (http://www.nabismaster.org)

För mer information kontakta:
Petra Korall (petra.korall@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17