Statistiska metoder i naturvetenskapen 5 hp

Program: Masterprogrammet i biologi och Fristående kurs
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG391
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen ges på deltid (tisdagar och torsdagar 13.00-15.00) från slutet av januari - slutet av mars. Kursen ges på Engelska.

Statistiska metoder inom naturvetenskapen är en avancerad kurs som tar upp de moderna statistiska metoder som används inom naturvetenskapen.

Kursen är en kombinerad master-doktorandkurs och är läses lämpligen i samband med examensarbetet, så man har egna data att analysera.

Kursen utgår från att studenterna har en grundläggande kännedom om basala statistiska begrepp som centralmått, spridningsmått och hypotesprövning. Målet med denna kurs är att ge en god överblick över den statistiska verktygslåda som används för analys av empiriska data, framförallt inom biologin. Kursen täcker analys av experimentella data (ANOVA, ANCOVA, inklusive blockexperiment, "repeated measurement", nestade och faktoriella experiment) men även observationsdata (regression, inklusive metoder för att välja prediktorer och utvärdera modeller, generaliserade linjära modeller (GLIM) med logistisk och Poisson-fördelning). Introduktion till "power analysis", multivariat analys, återsampling och permutationstekniker.

En kort introduktion till programmet R erbjuds också, men kursen bygger inte på något speciellt statistiskt program. Självständiga övningsuppgifter är en viktig del av kursen.

Kurslitteratur: Quinn, G, & Keough, M. 2002. Experimental Design and Data Analysis for Biologists, Cambridge University Press

För mer information kontakta:
Göran Arnqvist (Goran.Arnqvist@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20