Öppen fördjupningskurs i biologi (avancerad nivå)

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG361
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan

Öppen fördjupningskurs på avancerad nivå fungerar på samma sätt som den på grundläggande nivå, men ges på en annan nivå och har har andra förkunskapskrav. För att bli antagen till kursen på avancerad nivå behöver du ha Kandidatexamen inklusive:Alt 1: 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap eller Alt 2: 90 hp biologi.

För mer information kontakta:
Fredrik Sundström (fredrik.sundstrom@ibg.uu.se) eller Elisabeth Långström (elisabeth.langstrom@ibg.uu.se)