Öppen fördjupningskurs i biologi (grundläggande nivå)

Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG360
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan

Öppen fördjupningkurs är ett sätt för IBG att ytterligare kunna utöka sitt kursutbud, och ett sätt för dig som student att skapa precis den kurs du själv saknar men skulle vilja gå! Ibland uppstår önskemål om kurser inom något speciellt område som inte omfattas av det ordinarie kursutbudet. För att snabbt kunna ordna sådana kurser om behov och önskemål finns har IBG skapat Öppen fördjupningkurs. Kursplanen är som namnet antyder öppen, men innehållet måste beröra något specialområde av biologin där kurs saknas i det ordinarie kursutbudet.

Förutsättningarna för att kursen ska kunna sättas samman är att tillräckligt många studenter är intresserade (minst 15 personer) och att det finns någon lärare som kan ställa upp. I övrigt är konceptet mycket fritt. Här finns alltså möjlighet att på kort tid ordna en kurs inom något intressant ämnesområde, eller kanske utnyttja en gästforskare som har ett spännande specialområde. Kursen ges på C-nivå och förkunskapskraven är minst 80 hp biologi inom Kandidatprogrammet eller liknande.

För mer information kontakta:
Fredrik Sundström (fredrik.sundstrom@ibg.uu.se) eller Elisabeth Långström (elisabeth.langstrom@ibg.uu.se)