Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG326
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:

Schema
Studium

Kursen ger avancerad kunskap om molekylära mekanismer som ligger bakom patogenesen av de vanligaste infektionssjukdomarna. Kursen ska ge grundläggande kunskaper i molekylär infektionsbiologi samt träning i problemlösning och kritisk analys av vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet. Du ska uppnå en förståelse för mikroorganismernas samspel med människan och hur de påverkas av läkemedel, samt kunna arbeta med patogena mikroorganismer på laboratoriet.

För mer information kontakta:
Sanna Koskiniemi (sanna.koskiniemi@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-17