Molekylärbiologi och genetik II, 15 hp

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG230
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Alla levande celler måste reglera uttrycket av sina gener för att kunna anpassa sig till förändringar i omgivningen eller utvecklas till olika cell- och vävnadstyper. Sådan genreglering kan ske på en mängd olika sätt, t.ex. modifiering av hur mycket DNA som transkriberas till mRNA, nedbrytning av RNA eller genom minskad translation. Denna kurs fokuserar dels på reglering av genuttryck i bakterier, arkéer och eukaryoter men syftar även till att ge teoretisk och praktisk kunskap i molekylärbiologiska och genetiska metoder – såväl små- som storskaliga. Kursen tar också upp tillämpningar och etiska aspekter av molekylärbiologi och genetik.

För mer information kontakta:
Andrea Hinas (andrea.hinas@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22