Limnologi 15 hp

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG227
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Studenter som har kursen som sin startkurs på masterprogrammet följer en introduktion till masterstudier som är en seminarieserie på eftermiddagar under hela kursperioden.

Limnologi är läran om inlandsvattnens ekologi. Vi är alla beroende av sötvatten, som dricksvatten och för fiske och fritid. Akvatiska ekosystem spelar också en viktig roll för den globala kolomsättningen, och kan alltså vara av betydelse för vårt framtida klimat. Genom det europeiska direktivet om vattenkvalitet är vattenvård av större aktualitet i samhället än någonsin. Den här kursen ger därför dig som vill jobba med vattenrelaterade frågor en bra grund, oavsett om du tänker gå vidare till jobb inom myndigheter, företag, eller till forskning. Kursen är också den mest naturliga inkörsporten till studier i tillämpade frågor (Tillämpad ekosystemekologi). En annan naturlig fortsättning är fördjupade studier om ekosystem (Biodiversitet och ekosystemens funktion samt Ekosystem i Antropocen).

Kursen behandlar vattenbaserade ekosystems struktur och funktion, med särskild fokus på sjöar.

Förutom att ge kunskap om de ekologiska processerna, tar kursen upp kvantitativt viktiga organismer samt karaktärsarter i olika typer av vattenlevande system. Alla stora organismgrupper, från mikroorganismer till fisk, och deras interaktioner, behandlas. Kursen omfattar även abiotiska faktorer som vattnets fysik och kemi med koppling till utvärdering av vattenkvalitet. Kolet, kvävets och fosforns kretslopp och deras koppling till miljöfrågor som klimat och övergödning behandlas.

Kursen kännetecknas av många praktiska moment såväl i fält, lab och datormiljö och kursinnehållet vävs ihop under en avslutande fältkurs då kursdeltagarna är förlagda till sjön Erken. Under en vecka i fält ingår praktisk träning i provtagnings- och analysmetodik, träning i självständigt arbete och gruppsamarbete samt i muntlig och skriftlig framställning.

Kursbok: Likens (Ed). 2009. Encyclopedia of Inland waters. Academic Press Inc.

Boken finns tillgänglig i elektroniskt format för registrerade studenter.

För mer information kontakta:
Eva Lindström (eva.lindstrom@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17