Naturvård 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG204
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen tar upp olika naturtyper och deras biologiska mångfald. Vi fokuserar på svenska förhållanden men tar även upp internationella exempel. Vi identifierar skador på terrestra och akvatiska ekosystem och diskuterar hur de kan åtgärdas. Stor vikt läggs på evidensbaserad naturvård. Vi har ett tätt samarbete med aktiva naturvårdare (vid t.ex. länsstyrelser,

kommun) som ger oss insikt i praktisk naturvård via exkursioner, seminarier, och praktiska övningar. Nytt för i år är att kursen innehåller GIS (Geographic Information System) övningar relevanta för naturvård.

För mer information kontakta:
Karin Bengtsson (karin.bengtsson@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20