Mikrobiologi med infektionsbiologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG112
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

En grundläggande kurs om mikroorganismers egenskaper, funktion och mångfald.

Centrala koncept som behandlas på kursen:

  • Mikroorganismers cellulära uppbyggnad
  • Mikrobiell metabolism
  • Mikrobiell Mångfald och Evolution
  • Genreglering och Fysiologi
  • Mikrobiell ekologi och Biogeokemi
  • Mikroorganismer och hälsa
  • Antibiotika och Immunförsvar
  • Mikrobiologisk laboratorieteknik

För mer information kontakta:
Fredrik Söderbom (fredrik.soderbom@icm.uu.se)
Stefan Bertilsson (stebe@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-03