Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG109
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmateral:
Schema
Studium

Oavsett vad du väljer att arbeta med i ditt framtida yrkesliv kommer du som biolog att behöva kunna mer än själva ämneskunskaperna. Den här kursen är en introduktion till hur en biolog arbetar, både inom akademin och privata och offentliga sektorn. Stort fokus ligger på att lära sig att behärska ett vetenskapligt förhållningssätt, med kritisk granskning och vedertagen användning av källor, god laborationsvana samt dokumentation av arbetet. Här tas etiska frågor upp, t ex djurförsök och hur biologikunskaper används i samhället. Studieteknik är viktigt och även att identifiera och utvärdera ditt eget behov av kompetensutveckling inför arbetslivet.

Det räcker inte att vara expert inom ett område – du måste också kunna förmedla dina kunskaper på ett professionellt sätt. Under kursen får du öva på dina kommunikativa färdigheter genom muntliga presentationer, skrivövningar och gruppinteraktioner. Vid dessa övningar sker återkoppling från lärare och medstudenter och du får möjlighet att reflektera över din egen kommunikativa utveckling och sätta upp framtida mål. Kommunikationsträningen sker enlig DiaNa-modellen, som är ämnesintegrerad och återkommer på kurser under hela kandidatprogrammet. När det är dags att gå ut i arbetslivet kan du få ett intyg över dina DiaNa-övningar - en guldkant på din utbildning när du söker jobb!

Kursen är startkurs inom kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi och går parallellt och delvis integrerat med Organismernas evolution och mångfald.

För mer information kontakta:
Katarina Andreasen (katarina.andreasen@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-03