Organismernas evolution och mångfald

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande nivå - baskurs
Kurskod: 1BG100
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

En kurs om alla former av biologiskt liv, dess mångfald, mångformighet och evolution. 

  • Evolution och fylogeni
  • Växter
  • Övriga eukaryoter (alger, svampar)
  • Bakterier och arkéer
  • Djur

Är du nyfiken? På livet, den biologiska mångfalden och mångformigheten? Det tar vi vara på denna första biologikurs inom Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi. Här får du grundläggande kunskaper om den biologiska organismvärlden – vad finns det för former av biologiskt liv, kan en organism se ut och göra vad som helst? Evolution – hur kan det gå till och vad kan det ge det upphov till? Hur är organismerna släkt med varandra – vilka egenskaper är unika, vilka är gemensamma?

Alla organismgrupper behandlas under kursen, t.ex. bakterier, encelliga djur och alger, svampar, mossor, blomväxter, ryggradslösa djur och ryggradsdjur. Växter och djur behandlas mer ingående när det gäller fylogeni, systematik, biogeografi, jämförande morfologi, organutveckling, anpassningar, fortplantning och spridning.

Mycket kunskap, men var kommer den ifrån? Jo, vetenskapligt arbetssätt som du får prova på under några dagars vistelse vid Klubbans biologiska station i närheten av Lysekil. Hur lär man sig biologi – genom insikt i sina studievanor och genom muntlig och skriftlig kommunikation, färdigheter som vi tränar och utvecklar på kursen.

För mer information kontakta:
Ingrid Ahnesjö (Ingrid.Ahnesjo@ebc.uu.se)
 

Senast uppdaterad: 2022-02-03