Ämnesdidaktik i naturkunskap 7,5hp

Program: Ämneslärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG053
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Denna kurs löper parallellt med Biologi A: mönster och processer, men istället för att fokusera på ämnesteori, så behandlar den utbildningsvetenskapliga utmaningar kopplat till biologi i naturkunskapsämnet. Kursen består av seminarier, föreläsningar, digitala hjälpmedel, samt praktiska undervisningsmoment där du och dina kurskamrater tar hand om besökande skolklasser. Det är samläsning med motsvarande kurs i biologi.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-08