Ämnesdidaktik i biologi 7,5hp

Program: Ämneslärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG052
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium
 

Denna kurs löper parallellt med Biologi A: mönster och processer, men istället för att fokusera på ämnesteori, så behandlar den utbildningsvetenskapliga utmaningar kopplat till biologi. Kursen består av seminarier, föreläsningar, digitala hjälpmedel, samt praktiska undervisningsmoment där du och dina kurskamrater tar hand om besökande skolklasser. Det är samläsning med motsvarande kurs i naturkunskap.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-08