VFU III, biologi, gymnasielärare 7,5hp

Program: Ämneslärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG050
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Detta är den sista VFU-kursen och som lämpligast läses parallellt med VFU-kursen i ditt andra ämne. Den fokuserar lite mer på ämnet än dina övriga VFU-kurser, vilka administreras från Blåsenhus. Den består av två inledningsträffar och en avslutningsträff, medan du däremellan kommer att vara placerad på en skola. Vi har även en digital träff mitt under den skolförlagda delen av kursen. Träffarna genomförs tillsammans med motsvarande VFU-kurser i naturkunskap och kemi.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-08