Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot 4-6 (30hp)

Program: Grundlärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG049
Poäng: 30 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmatreial:
Schema
Studium

Detta är kursen för dig som ska bli grundlärare för år 4-6 och är intresserad av naturvetenskap och teknik. Kursen ger dig ämnesteoretiska, såväl som ämnesdidaktiska kunskaper i naturvetenskap och teknik. Den är tematiskt uppbyggd så biologi, fysik, kemi och teknik blandas på ett naturligt sätt. Kursens teman är också delkurser, vilka är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Kursen består av föreläsningar och många praktiska tillämpningar av teorin: laborationer, exkursioner, övningar, studiebesök, samt besök på och av skolor. Det ingår även en tredagars fältkurs vid sjön Erken, Norrtälje.

För mer information kontakta:
Elisabeth Långström (elisabeth.langstrom@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-28