Biologi A: mönster och processer (22,5hp)

Program: Ämneslärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG048
Poäng: 22.5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Detta är den första biologikursen för dig som ska bli ämneslärare i biologi eller naturkunskap. Kursen består av tre delkurser: ”Biologisk mångfald, systematik och evolution”; ”Ekologi”; och ”Genetik”. Kursen har mycket praktiska moment och redan på kursens tredje dag så åker vi till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil på västkusten, där vi tillbringar en vecka för studier av det marina livet. Därefter blandas teoretisk och praktisk undervisning för att visa på den variation som biologiämnet ger utrymme för. Kursen avslutas i mitten på januari. Parallellt med kursen läser du även en av kurserna: Ämnesdidaktik i biologi eller Ämnesdidaktik i naturkunskap, beroende på vilken inriktning du valt. De löper parallellt med Biologi A: mönster och processer för att kunna koppla ämnesdidaktik direkt till de tre delkursers ämnesteori.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-08