VFU i naturkunskap, gymnasielärare 7,5hp

Program: Grundlärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG031
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Detta är den VFU-kurs som fokuserar lite mer på ämnet än din VFU, som administreras från Blåsenhus. Den består av två inledningsträffar och en avslutningsträff, medan du däremellan kommer att vara placerad på en skola. Träffarna före och efter genomförs tillsammans med motsvarande VFU-kurser i biologi och kemi.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-02