Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 (15hp)

Program: Grundlärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG028
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Detta är den kurs under din utbildning som ska ge dig ämnesteoretiska, såväl som ämnesdidaktiska kunskaper i naturvetenskap och teknik. Kursen är tematiskt uppbygg så ämnen blandas på ett naturligt sätt. Kursen teman (delkurser) är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Kurser går på halvfart då vi också samarbetar med de samhällsorienterande ämnena, vilket yttrar sig som en gemensam start och en gemensam avslutning. Kursen består av föreläsningar och många praktiska tillämpningar av teorin: laborationer, exkursioner, övningar och studiebesök.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-02