Verksamhetsförlagd utbildning i biologi och naturkunskap (7,5/15hp)

Program: Grundlärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG020 resp. 1BG021
Poäng: 7,5 resp. 15 hp
Övrigt: Kursplan 1BG020 - 7,5 hp, 1BG021 - 15 hp
Studentportalen: Schema och kursmaterial 7,5 hp
Schema och kursmaterial 15 hp

Detta är den VFU-kurs inom kompletterande lärarutbildning som fokuserar lite mer på ämnet än den VFU, som administreras från Blåsenhus. Kursen är skolförlagd med tre träffar på campus, varav den sista är efter den skolförlagda delen av kursen. Samläsning med motsvarande VFU-kurser i kemi. Den kortare kursen (7,5hp) kombineras med VFU-kurs à 7,5hp i annat ämne.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)