Bioinformatik - startkurs 15 hp

Program: Masterprogrammet i bioinformatik
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1MB700
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Det här är introduktionskursen till Masterprogrammet i bioinformatik. Syftet med kursen är att ge en solid grund för masterprogrammet. Innehållet i kursen anpassas individuellt genom en kombination av obligatoriska och valbara delkurser.

En obligatorisk delkurs är Aktuella trender inom bioinformatik 2 hp. Kursen behandlar forskning inom bioinformatik och nuvarande och framtida konsekvenser, möjligheter, begränsningar, etik och mycket mer.

För mer information kontakta:
Daniel Larsson (daniel.larsson@icm.uu.se)
David van der Spoel (David.VanderSpoel@icm.uu.se)