Komplexa data - analys och visualisering 15 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc bioinformatik.
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1MB525
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

För mer information kontakta:
Mats Gustafsson (mats.gustafsson@medsci.uu.se)