Populationsgenetisk analys 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc bioinformatik.
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1MB514
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Moderna tekniker för att kartlägga gener som ligger till grund för egenskaper och sjukdomar förlitar sig på statistik, populationsgenetiska principer och omfattande data från många individer. Den här kursen kommer att introducera teorin för dessa tekniker och ge studenter de praktiska färdigheterna som behövs för kartlägga gener och genom med hjälp av populationsgenetiska principer.

Huvudämnen under kursen är:

  • Matematiska grunderna i populationsgenetik
  • Coalescent-teori
  • Associationsmappning och linkage disequilibrium

Mål
Kursen ger en introduktion till principer och teori av populationsgenetik och statistisk genetik, men vi kommer också snabbt att fortsätta framåt med mer avancerade ämnen så som kartläggning av gener, deras association till egenskaper och påverkan av selektion.

Efter kursen kan studenten:

  • Lösa biologiska problem med hjälp av populationsgenetiska principer
  • Simulera populationsgenetiska data under specifika modeller
  • Identifiera genetiskt relevanta problem och formulera en lösningsstrategi
  • Använda tidigare kunskap inom matematik, statistik och programmering för att lösa genetiska problem. 

För mer information kontakta:
Mattias Jakobsson (Mattias.Jakobsson@ebc.uu.se)