Tillämpad bioinformatik, 10 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc bioinformatik.
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1MB513
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan


I den här kursen tränar du på att använda dig av din kunskap inom bioinformatik som du lärt dig under tidigare kurser. Du kommer också att lära dig att definiera problem och arbeta i ett projekt mot ett visst mål. Projekten kan omfatta utveckling av nya verktyg eller tillämpningar av redan befintliga verktyg inom områden som till exempel molekylär evolution och genuttryck.

Genom stora delar av kursen kommer du att arbeta enskilt i en projektgrupp, men kursen innehåller också skriftliga och muntliga presentationer av ditt projekt.

För ytterligare information om kursen, vänligen använd länken till Studentportalen eller kontakta Lisa Klasson (lisa.klasson@icm.uu.se).