Beräknings- och systembiologi I 15 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1MB511
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan 
Studentportalen: Schema och kursmaterial


För mer information, kontakta:
Hugo Gutierrez de Teran (Hugo.Gutierrez@icm.uu.se)