Molekylär evolution och fylogenianalys 10 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc bioinformatik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB446
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

För mer information kontakta:
Simon Whelan (simon.whelan@ebc.uu.se)