Röntgenkristallografi 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB443
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen ger en praktisk orientering i röntgenkristallografiska metoder och en introduktion till teorin för kristallografi. Denna omfattar Fouriertransformationer, kristallografi, bestämning av rymdkoordinater, datainsamling och experimentell bestämning av faser (inkluderande fasbestämningsmetoderna MIR (multipel isomorf substitution), MR (molekylsubstitution)  och MAD (multipel anomal dispersion)). Tolkning av elektrontäthetskartor som tredimensionella strukturer diskuteras liksom metoder att förfina makromolekylära strukturer.

För mer information kontakta:
Stefan Knight (stefan.knight@icm.uu.se)