Makromolekylära maskiner 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik och MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB429
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

I den här kursen beskrivs struktur och funktion av makromolekylära komplex (makromolekylära maskiner) som används vid genomreplikation, transkription, bearbetning av mRNA och translation av mRNA till proteiner. Vi kommer också att diskutera de molekylära motorerna som förflyttar saker inuti celler längs cytoskelettet och celldelningsmekanismer. Effekter av antibiotika på molekylära maskiner kommer också att diskuteras.

För mer information kontakta:
Michael Pavlov (michael.pavlov@icm.uu.se)