Genombiologi 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik,
MSc bioinformatik, MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB428
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Målet med kursen är att ge en djupare förståelse för genomets innehåll och struktur hos olika grupper av organismer och hur faktorer så som populationsstorlek och miljö kan påverkar dess evolution.

Mycket av innehållet i kursen kommer att fokusera på hur jämförande genomik används för att bättre förstå biologin och evolutionen av olika organismer och deras genom, men du kommer också lära dig mer om nya spännande metoder inom genomik, så som metagenomik, enkel-cells genomik och syntetisk genomik.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och datorövningar med syfte att introducera rådande teorier, diskutera aktuella frågeställningar och visualisera de mest relevanta koncepten.

För mer information kontakta:
Lisa Klasson (lisa.klasson@icm.uu.se)