Immunologi 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik och MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB423
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

För mer information kontakta:
Lars Hellman (Lars.Hellman@icm.uu.se)