Kunskapsbaserade system inom bioinformatik 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc bioinformatik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB416
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

För mer information kontakta:
Jan Komorowski (jan.komorowski@icm.uu.se)