Matematik och statistik för biologer 10 hp

Program: Kandidatprogrammet i Biologi/Molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande - fortsättningskurs
Kurskod: 1MA071
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

För mer information kontakta:
Fredrik Sundström (fredrik.sundstrom@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-05-02