Molekylär bioteknik för förnybar energi 15 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik och bioinformatik, MSc bioinformatik, MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1KB764
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial