Proteinbioteknik 10 hp

Program: Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1KB762
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Bioteknik för industriella applikationer
Kursen har utvecklats i samarbete med svenska bioteknikföretag med syfte att ge de kompetenser som krävs av industrin. Kursen förmedlar kunskap om storskalig industriell produktion och avancerade analysmetoder för karakterisering att få en ren proteinprodukt som uppfyller de kvalitetskrav som läkemedels-, livsmedels-och processindustrin har.

Proteinbioteknik ger en fullständig täckning av de processer som ingår i storskalig produktion av proteiner. Odlingsteknik, proteinproduktionssystem, nedströms processer inklusive storskalig kromatografi, analytiska biotekniska metoder inklusive analytisk kromatografi, och proteinkaraktäriseringsmetoder, goda laboratoriekunskaper och god tillverkningskunskap, validering och rättsliga aspekter.

För mer information kontakta:
Ann Magnuson (ann.magnuson@kemi.uu.se)