Proteinbioteknologi 10 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1KB761
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen är framtagen i samarbete med svenska bioteknikföretag i syfte att tillgodose de behov av kompetens som efterfrågas av industrin. Kursen ingår i Civilingenjörsprogrammet Molekylär Bioteknik men kan läsas av alla som studerar med inriktning mot bioteknik. Den är också en bra fördjupningskurs för dig som redan arbetar i bioteknikbranschen.

Kursen förmedlar kunskap om industriell produktion i större skala och upparbetning av biologiskt material för att få fram en ren proteinprodukt som uppfyller de kvalitetskrav som ställs på läkemedels-, livsmedels- och processindustrin.

För mer information kontakta:
Thorsten Heidorn (thorsten.heidorn@fotomol.uu.se)