Bioinformatik på nätet 5 hp

Kurskod: 1BG425
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och kursmaterial: Schema
Studium

Bioinformatik bidrar värdefulla verktyg till i stort sett alla typer av biologiska studier. Kursen Bioinformatik på nätet är en helt nätbaserad distanskurs där studenterna får möjlighet att pröva några av de verktyg som finns allmänt tillgängliga på nätet, framför allt för att studera och tolka sekvensdata för både DNA och proteiner.

Kursen är tänkt som en första introduktion – ett smakprov – på vad som kan göras med tillgängliga bioinformatiska verktyg. Målet är att ge praktiska färdigheter i att använda en del av de verktyg som finns tillgängliga via Internet och att tillämpa dessa på biologiska frågeställningar.

Problemområden som behandlas inkluderar: Databaser och databassökningar. Tolkning av mönster i genomsekvenser. Inpassning av DNA sekvenser och fylogenianalys. Metaboliska rekonstruktioner. Sekundärstrukturer och proteiners tredimensionella strukturer.

Kursinnehållet presenteras som ett antal övningsuppgifter med nödvändigt bakgrundsmaterial. Dessa uppgifter skall lösas med anvisade nätverktyg och skickas in. Alla uppgifter måste vara godkända för godkänt slutbetyg. Kursen avslutas med en nättentamen.

Kursen ges på engelska.

Nödvändig kurslitteratur tillhandahålls som kompendiematerial via nätet.

För mer information kontakta:
Alejandro Jiménez González (alejandro.jimenez@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-11-16