Fysiologi, kost & hälsa 5 hp

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG420
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studium: Schema och kursmaterial

Denna kurs ger allmänbildning om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen. Hur påverkas kroppen vid en fysisk ansträngning? Hur bedömer man nutritionsstatus och vilka metoder används för att avgöra en människas fysiska hälsa?

Föreläsarna på kursen har stort vetenskapligt kunnande och är vana att framträda offentligt. De förmedlar aktuella rön och fakta på ett mycket intressant sätt.

Kursen vänder sig till idrottslärare, aktiva idrottare, tränare och övriga med intresse kring människors hälsa och välbefinnande. Kursen går på kvällstid och består av nio föreläsningar, ett laborationstillfälle, en genomgång inför seminariet och ett seminarium.

För mer information kontakta:
Lage Cerenius (Lage.Cerenius@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-08-30