Inventeringsmetodik för ornitologer 5 hp

Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG418
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen i inventeringsmetodik för ornitologer riktar sig till både biologistudenter och till fågelskådare som är intresserade av att lära sig mer om inventeringar och beståndsövervakning.

Kursen kommer att ta upp generella inventeringsmetoder med särskilt fokus på fågelstudier och metodik som lämpar sig speciellt bra för fåglar. Vi kommer att gå igenom planering, genomförande, analys och publicering av inventeringar, och det kommer att ingå såväl teoretiska som praktiska moment.

Du kommer genom kursen att få en bra meritering för inventeringsuppdrag åt till exempel länsstyrelser och andra myndigheter och företag. Du kommer också att kunna sprida kunskaperna vidare till andra fågelskådare i din omgivning och därmed öka intresset för denna viktiga del av fågelskådningen.

Kursen går på kvartsfart under vårterminen och kommer att arrangeras som en distanskurs över en webbplatform. Mycket av undervisningen kommer att vara nätbaserad men vi kommer också ha en obligatorisk träff under en helg i april (följ länken till Studentportalen för mer information om datum) för att diskutera och fördjupa kunskaperna.

För mer information kontakta:
Anders Ödéen (Anders.Odeen@ebc.uu.se)