Mikrobiologi 10 hp

Program: Fristående kurs
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG413
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Denna kurs ger en allmän översikt över mikrobiologin med tonvikt på bakteriella aspekter och interaktioner med människor. Kursen behandlar mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution samt tar upp hur mikroorganismerna samspelar med sin omvärld inklusive oss själva. Även mikrobiologisk arbetsmetodik behandlas, men det är tyvärr inte möjligt att ha några praktiska övningar. Förkunskapskraven är 30 hp biologi på universitetsnivå; dessa behöver inkludera en del cellbiologi för att du ska ha fullt utbyte av den här kursen.

Kursen är i sin helhet nätbaserad. Den förutsätter därför inte att du är på plats i Uppsala; däremot behöver du en snabb Internetuppkoppling. Det är inga föreläsningar utan du arbetar delvis själv, delvis i grupp tillsammans med 1-3 andra studenter, med texterna i läroboken och tilläggstexter som utgör basen för ett antal inlämningsuppgifter under kursens gång. Detta ger dig möjligheter att fördjupa dig i just de områden som intresserar dig mest. Se i kursvärderingarna nedan vad tidigare studenter tyckt om kursen!

Till din hjälp under inläsningen finns självrättande test till vart och ett av de sju kursavsnitten. Kursen avslutas med en självständig uppsats på 4-5 sidor över ett självvalt mikrobiologiskt tema samt en öppen-bok-tenta avseende kursens teoretiska innehåll. För godkänt slutbetyg skall samtliga ingående moment - avsnittstest, inlämningsuppgifter, tenta och uppsats - vara godkända.

För mer information kontakta:
Erik Holmqvist (erik.holmqvist@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20