Vattenvård 10 hp

Program: Distans/nät/helg 33%
Nivå: Grundläggande nivå - baskurs
Kurskod: 1BG411
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och kursmaterial: Schema
Studium
observera att kursen börjar med en helg i Uppsala med obligatorisk närvaro

Kursen ges varje hösttermin, i en blandning av distans-, nät- och helgundervisning (en helg).

Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om de naturliga vattendragens biologi och kemi, om påverkan på vattensystem och åtgärder som kan vidtas för att mildra denna påverkan.

Kursen innehåller bland annat följande moment: de naturliga vattendragens kemi och biologi, övergödning och sjörestaurering, försurning och kalkning, industriutsläpp och tungmetaller. I kursen ingår även avsnitt om vattenvårdsarbetets organisation i Sverige och Europa. Kursen ger även fördjupade kunskaper av ett vattenvårdsproblem i form av ett litteraturarbete. Undervisningen sker främst genom hemarbete via Internet i form av övningsuppgifter samt en litteraturuppgift.

En helg med en lärarledd exkursion med biologiska och kemiska analyser, samt ett fåtal föreläsningar och seminarier ingår också. Kursen är allmänbildande och vänder sig främst till studenter utan tidigare förkunskaper i vattenvård.

Grundläggande behörighet.

Kurslitteratur: Bernes, C. 2001. Läker tiden alla sår? - om spåren efter människans miljöpåverkan. Naturvårdsverket. (ISBN: 91-620-1213-4)

Tillgång till viss litteratur ges också genom kursens nätplattform

För mer information kontakta:
Eva Lindström (eva.lindstrom@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20