Östersjöns miljö 10 hp

Program: Nätkurs/distans 33% vårterminen
Nivå: Grundläggande nivå - baskurs
Kurskod: 1BG405
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Östersjöns miljö är en distanskurs som ges till största delen via internet.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse för Östersjöns miljö, en inblick i miljöproblemen och insikt om hur miljösituationen för Östersjön kan förbättras.

Kursen har en tvärvetenskaplig profil. Frågor om övergödning, biologisk mångfald, fiske, gifter och effekter av klimatförändringar behandlas. Hur vi ska komma till rätta med problemen diskuteras ur biologisk, teknisk, juridisk och miljöekonomisk synvinkel. Undervisningen sker i form av skriftliga litteraturuppgifter och fördjupningsuppgifter. Två exkursioner ingår också varav den ena är lärarledd. Den andra exkursionen genomförs på egen hand eller i grupp. I kursen ingår också en fördjupning i form av ett projektarbete som redovisas skriftligt och eventuellt muntligt.

Den mesta kontakten med lärarna sker via kursens internetplattform.

Förkunskapskrav är grundläggande behörighet.

Kursen ges i en svensk och en engelsk version.

Kurslitteratur: Bernes C. 2005. Förändringar under ytan - Sveriges havsmiljö granskad på djupet. Naturvårdsverket. (ISBN: 91-620-1245-2).

Tillgång till viss litteratur ges också genom kursens nätplattform.

För mer information kontakta:
Lars Tranvik (lars.tranvik@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-10-19