Evolutionsbiologi 10 hp

Program: Kvällskurs
Nivå: Grundläggande nivå - baskurs
Kurskod: 1BG400
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kvällskurs höstterminen, tio tisdagskvällar

Målet med kursen Evolutionsbiologi är att ge en bred översikt av grunderna inom modern evolutionsbiologi och att diskutera begrepp och problem som förekommer i dagens debatt. Målgruppen är i första hand studenter utan tidigare förkunskaper inom biologi.

Kursen ges som kvällskurs på kvartsfart och består av en föreläsningsserie med seminarier och en enskild skrivuppgift i ett evolutionsbiologiskt ämne. Kursen kommer att ge en översikt av modern evolutionsbiologi, evolution som fakta och som förklaringsmodell och evolutionsbiologins uppkomst och historia. Stor vikt kommer att läggas vid de grundläggande faktorerna för evolution: variation, selektion och ärftlighet.

Föreläsningarna tar upp områden som: Evolutionslärans historia och dagens brännande frågeställningar. Grunderna för evolution: Variation, selektion, mutation och ärftlighet. DNA, gener, arv och miljö. Livets träd: systematik. Vad är en art? Arter och artbildningsmodeller. Evolutionära mönster och fossil. Kön och könsskillnader samt människans utveckling.

Kursen ska också diskutera begrepp och problem som förekommer i dagens debatt från en evolutionsbiologisk ståndpunkt.

För mer information kontakta:
Martin Lind (Martin.Lind@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-10-15