Trender i molekylärbiologi och bioteknik 15 hp

Kurskod: 1BG396
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Under denna kurs får du träna på analysera och diskutera vetenskapliga frågeställningar inom molekylärbiologi och bioteknik. Du kommer att möta aktuell forskning inom området och de tekniker som används i molekylär- och cellbiologi. "Good Laboratory Practice" ingår som en del i kursen. Kommunikation och vetenskaplig presentation (inklusive plagieringsfrågor) och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete ingår också.

För mer information kontakta:
Suparna Sanyal, Suparna.Sanyal@icm.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-17