Evolutionära processer 15 hp

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG373
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Studenter som har kursen som sin startkurs på masterprogrammet följer en introduktion till masterstudier som är en seminarieserie på eftermiddagar under hela kursperioden.

Evolutionära förändringar i en population kan härledas till följande evolutionära processer: Mutation, genetisk drift, selektion och migration. Under kursen Evolutionära processer kommer vi att närmare studera var och en av dessa processer, med tonvikt på evolutionära förändringar i naturliga populationer och hur sådana förändringar kan påverka artbildningsprocesser. Vi kommer att fokusera på både ekologiska och genetiska verktyg för att studera och förstå evolutionär dynamik i naturliga system.

Kursen kommer att ge dig en god inblick i ekologisk genetik, inklusive kvantitativ genetik, och ger dig en viktig grund för fortsatta avancerade studier inom evolution, genetik och evolutionsbiologi. Kursen har nära anknytning till forskning vid Evolutionsbiologiskt centrum.

Evolutionära processer är en av startkurserna på Masterprogrammet i biologi för inriktningarna Evolutionsbiologi (obligatorisk startkurs), Ekologi och naturvård samt Limnologi (alternativ startkurs). Kursen kan även läsas som fristående kurs på avancerad nivå.

För mer information kontakta:
Arild Husby (Arild.Husby@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17