Fåglars ekofysiologi och -anatomi 10 hp

Program: Öppen fördjupningskurs
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG360
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema: 2015
  • Vill du veta hur fåglar fungerar?
  • Hur ser fåglar ut för andra fåglar, alltså de som verkligen bryr sig?
  • Varför har nästan inga fåglar ekolod; många arter är ju nattaktiva precis som fladdermöss?
  • Hur gör fåglar egentligen för att flyga?
  • Hur hittar de till Afrika på hösten och hur hittar de hem igen på våren?
  • Hur lär sig fåglar sjunga så vackert? Hur gör de ljud över huvud taget?
  • Fågelskelettet är fyllt av luft. Andas de med benen, eller? Varför går skelettet inte sönder hela tiden?
  • Varför lägger kiwin så in bomben stort ägg?

Detta är en öppen fördjupningskurs om fåglars fysiologi, anatomi och funktion. Den belyser detta från ett ekologiskt, evolutionärt håll. Fokus ligger på de egenskaper som skiljer fåglar från övriga landlevande ryggradsdjur.

Ett centralt tema är samspelet mellan fåglars funktionella anatomi och deras ekologi, t ex hur fåglarnas beteende dikteras av deras anatomi och vice versa. Vi kommer att behandla sinnesorganens och röstapparatens funktion, evolution och ekologi, liksom förutsättningarna och mekanismerna bakom fåglars flykt och övrig lokomotion, ruggning, orientering och migration, samt deras digestion och reproduktion.
Kursen består av två likstora delar: en serie av föreläsningar och seminarier, samt ett enskilt, litteraturbaserat projektarbete.

Undervisningen sker på svenska men litteraturen är på engelska.

När?
Period 3 på vårterminen, kvällstid torsdagkvällar.

Behörighetskrav:
För tillträde till kursen krävs basblocket i biologi 50p/80hp från Naturvetarprogrammet/Kandidatprogrammet i biologi eller motsvarande kunskaper.

Är den här kursen något för mig?
Ja, absolut, om du är programstudent i biologi (kandidat- och mastersprogram) på Uppsala universitet.

Kurslitteratur:
Bicudo, Buttemer, Chappell, Pearson & Bech:
Ecological and Environmental Physiology of Birds, Oxford University Press 2010.

Är du intresserad av att gå kursen i höst?
Föranmäl intresse till Lisa Chytraeus på IBG senast första veckan i januari.

Mer information om kursen:
Anders Ödeen
anders.odeen@ebc.uu.se
018-471 64 70

Kompendieavgift

Ta med 90 kr i kontanter (kompendieavgift) till första föreläsningen.