Examensarbete för masterexamen i tillämpad bioteknik 15/30/45 hp

Program: Masterprogrammet i tillämpad bioteknik, 120 hp
Poäng: 15 / 30 / 45 hp

Examensarbetet ska ge träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Det ska också förmedla kontakt med forskning och utvecklingsarbete. För många studenter fungerar det som en språngbräda till fortsatt forskning eller den första anställningen. Examensarbetet kan göras antingen inom universitetet eller utanför, t.ex. på ett företag eller en myndighet. Det finns också goda möjligheter att göra examensarbete utomlands.

Det finns en rad olika alternativa kurskoder. Kontakta någon av examensarbeteskoordinatorerna om du är osäker på vilket examensarbete som passar dina utbildningsplaner.

Kursplaner

Koordinatorer

Kenta Okamoto
Avdelningen för molekylär biofysik, Institutionen för cell och molekylärbiologi (ICM)
018-471 6691, Kenta.Okamoto@icm.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-01-21